Lượt xem: 3743

TĂNG ĐƠ HAI ĐẦU TRÒN

Mã sản phẩm : tdt

Số lượng:

    Sản phẩm tăng đơ hai đầu tròng dùng trong việc tăng cáp những công trình trọng điểm như dựng cột sóng cột điện....Sản phẩm chất lượng chịu lục đảm bảo đủ tiêu chuẩn lực yêu cầu...Có đầy đủ các size