Lượt xem: 5820

MÃ LÝ TẢI TRỌNG

Mã sản phẩm : mltt

Số lượng:

    Mã lý tải trọng cao dùng để cẩu các loại vật tư có tải trọng lớn,sản phẩm đảm bảo đúng yêu cầu về tải trọng.