Lượt xem: 1217

ĐINH RÚT MŨ TO

Mã sản phẩm : drmt

Đỉnh rút mũ to,sản phẩm có mũ vành rộng từ 13mm đến 16mm,được sử dụng bắn thùng xe ô tô tải,bắn những sản phẩm cần độ chắc chắn cao.

Số lượng: