Hiển thị

VÍT CÁC LOẠI

VÍT 3D REN MỊN

Sản phẩm là loại ren mịn được sử dụng trong cửa nhựa lõi thép,bắn êm,ngọt,đạt tiêu chuẩn việt nam

VÍT GIÁC-VÍT PHONG

Sản phẩm dùng gắn kết giá điều hóa,giá kệ,tính gắn cao,điều chỉnh ra vào bằng đầu lục giác