Hiển thị

Danh sách sản phẩm

VÍT 3D REN MỊN

Sản phẩm là loại ren mịn được sử dụng trong cửa nhựa lõi thép,bắn êm,ngọt,đạt tiêu chuẩn việt nam

BÁT CHUỒN

Bát chuồn hay còn gọi là bát ren,dùng đi kèm với tyren vuông giúp giữ chặt cốt pha

VÍT GIÁC-VÍT PHONG

Sản phẩm dùng gắn kết giá điều hóa,giá kệ,tính gắn cao,điều chỉnh ra vào bằng đầu lục giác